• zbóje
 • sponsorzy
 • Zbóje z Gór

W tym roku zmieniamy formułę Mikołajową.

Zapraszamy do udziały w Konkursie. Termin wykonania prac do 30.11.2018

 Regulamin  Konkursu

czytaj więcej .....

 

REGULAMIN KONKURSU

DLA DZIECI KLAS I i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

pt. „Motocykliści okiem dziecka”

 

Facebook: Zbóje z Gór Podhale

 

Konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Zbóje z Gór Podhale

 

 

§ 1

Cele Konkursu

 

Celem konkursu jest:

 

 1. Promocja Klubu Motocyklowego Zbóje Z Gór, integracja ze środowiskiem motocyklowym, propagowanie bezpieczeństwa na drodze, chodniku, szkole.

 

 1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

 

.

§ 2

Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Motocykliści okiem dziecka”

jest Klub Motocyklowy Zbóje z Gór Podhale.

 

 

 

§ 3

Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Szkół Podstawowych

w klasach od I do III

 

 

 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

 

 1. Prace mogą być wykonane techniką dowolną.

 

 1. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Nazwa Szkoły

Imiona dzieci oraz opiekuna

Telefon kontaktowy

adres

 

 1. Temat prac powinien obejmować aspekt postrzegania motocyklistów okiem dziecka.

 

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

 

 1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

 

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 

 1. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest

- Polubienie strony FB Zbóje z Gór Podhale

- Wpisanie w komentarzu nazwę Szkoły

- Udostępnienie postu na swoim Fanpage (szkolnym, prywatnym)

 

 

 

 

§ 4

Ocena prac konkursowych

 

 1. Prace należy składać do 30 listopada 2018 r., osobiście, lub na adres:

 

Zbóje z Gór Podhale

Obidowa26c

34-404 Klikuszowa

 

Konkurs plastyczny dla dzieci

pt. „Motocykliści okiem dziecka

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielamy na funpage FB

Zbóje z Gór Podhale w wiadomościach.

 

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

 

 1. Jury pod uwagę weźmie:

 • umiejętność doboru tematu pracy,

 • jakość wykonania,

 • oryginalność.

 

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 

 

 

 

 

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na FB Zbóje z Gór Podhale i na stronie www.zbójezgor.pl

 

 1. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 06 grudnia 2018 r.

 

 1. Prace laureatów będą prezentowane na stronie Zbóje z Gór Podhale.

 

§ 6

Nagrody

 

 1. Organizator przyzna nagrodę główną w formie Laptopa

 2. Drugą nagrodę w formie Boombox odtwarzacz MP3, Radio, Karaoke

 3. Trzecią nagrodę w formie Boombox, Radio MP3,CD, kaseta

 4. Nagrody w formie wyróżnień – gadżety Klubowe

 

Fundatorem nagród jest Klub Motocyklowy Zbóje z Gór Podhale.

Zdjęcia nagród są zdjęciami poglądowymi.

Nagrody zostaną wręczone osobiście przez przedstawicieli Klubu, lub wysłane pocztą.

 

Z poważaniem Klub Motocyklowy Zbóje z Gór Podhale