• zbóje
  • sponsorzy
  • Zbóje z Gór

Hej! To My "ZBÓJE Z GÓR".
Klub powstał w 2009 roku, spontanicznie po rozpoczęciu sezonu motocyklowego, stworzyliśmy logo tj. od góry nazwa klubu "ZBÓJE Z GÓR", w środku góra, a na jej tle ciupaga skrzyżowana z pistolcem skałkowym z czasów XVII/XIX wieku, oraz na dole "PODHALE".
Jest to nawiązanie do dawnych Zbójników, którzy zabierali bogatym i dawali biednym.
Sposób rozumienia jest taki, że grupa ma czerpać wszystko, co pozytywne z ówczesnych zbójów, wykluczając negatywne aspekty, czyli zamiast na koniach jeździmy na motocyklach, które traktujemy, jako narzędzia do jazdy i które nie są najważniejsze, choć dostarczają nie mało doznań…
By nie było samej zabawy, następnym krokiem jest pomoc potrzebującym, jak oddawanie krwi i inne akcje.
W przyszłości chcemy rozszerzać działanie, co jest "tajemnicą" temat otwarty.
Podstawową formą bytu jest jazda by wzbudzić kreatywność i chęci do działania oraz zachęcić innych wolnych jeźdźców do przyłączenia się w tą krucjatę o dobro... Tyle pokrótce Hej!

Od 2015 roku Jesteśmy Stowarzyszeniem...